SEO

SEO är strategi samt metoder att öka din digitala synlighet med bra exponering på Google. Det omfattar kunskap, teknik, struktur samt optimering av innehåll med målet att få din webbplats så högt upp som möjligt i sökmotorers organiska sökresultat.

Ladda ned vår SEO-guide!

Varför är SEO viktigt?

En väl utförd SEO-optimering utifrån sökordsanalys resulterar i relevant och lönsam trafik till din webbplats. Vårt mål är därför alltid att optimera innehållet på din webbplats så att du når ut till fler potentiella kunder utan att du behöver betala för placeringen.

SEO gör dig synlig för både Google och användare
SEO är ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att utveckla relevant och lönsam trafik till webbplatsen. SEO DESIGN ger stöd i ditt SEO-arbete så att ni syns på Google och kan sälja era tjänster eller produkter till nya kunder. Vill du vässa dina kunskaper arrangerar vi SEO-utbildningar, anpassade efter ditt behov och kunskapsnivå.

Från nulägesanalys till optimering och uppföljning
Vi börjar våra samarbeten med att utforma en nulägesanalys. I denna analys kartlägger vi utgångsläget. Vi undersöker hur förutsättningarna ser ut och vilka prioriteringar som behövs för att lyckas.

Så hamnar dina webbsidor högt upp i sökresultat
Nulägesanalysen utgör grunden för kommande arbete med sökmotoroptimering. Här tittar vi på sökbeteendet hos era besökare för att säkerställa att vi undersöker rätt sökord. Vi ser över hur konkurrensen ser ut och vilka förutsättningar er webbplats har innehållsmässigt såväl som tekniskt. Nulägesanalysens innehåll går djupare in på dessa tre delar.

  • Sökordsanalys
  • Konkurrentanalys
  • Webbplatsens innehåll och tekniska förutsättningar

”Syns vi när potentiella kunder letar efter det vi erbjuder?”

Det görs mer än 55 miljoner sökningar på Google varje dag i Sverige. För att lösa problem, hitta information och för att hitta eller jämföra produkter och tjänster. Detta innebär stora möjligheter och en anledning att fokusera på SEO.

Så här arbetar vi med SEO

Inledning

Vi inleder vårt samarbete med ett första samtal där vi går igenom grunderna och ser över era behov. Ni får möjlighet att ställa frågor och lämna era önskemål. Tillsammans fastställer vi budget och sätter upp en målbild som vi arbetar utefter i projektet.

Analyser

Vi gör en nulägesanalys där vi tar hänsyn till tekniska aspekter samt hur ni rankar organiskt i nuläget, er länkprofil och prestanda. Vi ger er våra bästa rekommendationer med vad som behöver göras för att få ett lyckat resultat. Vi gör också en sökordsanalys som visar hur era potentiella kunder eller besökare använder sökmotorer för att hitta era produkter eller tjänster. I nulägesanalysen undersöker vi också konkurrensen och tittar på hur ni rankar gentemot era konkurrenter.

Optimering

Vi optimerar utvalda målsidor och landningssidor. Vi förbättrar titlar, meta-beskrivningar, rubriker och bilder utifrån de viktigaste sökorden. Vi ger er rekommendationer kring content och erbjuder er hjälp att skriva texter. Vi arbetar också med outreach och länkarbete vilket innebär att vi köper medieutrymme och arbetar för att få fler externa länkar till er webbplats. Vi sätter även upp en målspårning för att kunna mäta trafiken och dess värde.

Löpande arbete

Vi utvecklar sökordsanalysen och även optimering av webbstruktur vid behov. Ni får löpande rapporter och vi följer upp målen som vi satt upp tillsammans med er. Vi arbetar också löpande med outreach och länkarbete för att hela tiden utveckla och förbättra domänens styrka.

Projektflöde löpande SEO

Frågor om SEO?

Nedan listar vi några vanliga frågor och svar om SEO

Vad är SEO?

SEO är en förkortning för search engine optimization och är en process för att få trafik till webbsidor från de ”organiska” eller ”naturliga” sökresultaten i sökmotorer.

Vad är on-page SEO?

On-page SEO innefattar all optimering som görs på enskilda webbsidor med syfte att ranka högre i sökmotorer för att driva relevant trafik till sajten. On-page avser både meta-taggar, innehåll och HTML-källkod på en webbsida som kan optimeras.

Vad kostar SEO?

Hur mycket SEO kostar beror på flera faktorer som exempelvis vilka mål man har, vilken bransch man befinner sig i och hur stor konkurrensen är på sökfraserna man jobbar med. SEO DESIGN tar alltid fram skräddarsydda offerter för SEO som bland annat baseras på dessa faktorer.

Varför ska jag satsa på SEO?

Det görs 55 miljoner sökningar bara på Google varje dag i Sverige, vilket gör Google till en väldigt stor marknadsföringskanal med mycket potential. Genom att arbeta med SEO på rätt sätt kan ni driva relevant och lönsam trafik till er sajt och få synlighet 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. SEO är dessutom en långsiktig strategi som bygger tillit och trovärdighet.

Vad är det för skillnad på SEO och SEM?

SEO (Search Engine Optimization) har traditionellt varit en del av SEM (Search Engine Marketing) som har omfattat både betalda och organiska sökträffar i sökmotorer. Idag används emellertid SEM uteslutande som benämning för betald annonsering i sökmotorer.

Ta ditt SEO-arbete till nästa nivå!

Nu har du lite bättre koll på hur vi arbetar med sökmotoroptimering. Har vi väckt ditt intresse?

Redo att börja med SEO?