Därför ska ni satsa på lokal SEO

Vår tjänst lokal SEO är specialanpassad för företag som vill öka sin lokala närvaro i Googles sökresultat när användare söker efter produkter eller tjänster i företagets geografiska område. En lokal sökning på Google kan exempelvis vara [frisör göteborg] eller [herrkläder göteborg].

 • 46% av alla sökningar på Google har ”lokal avsikt”
 • 29% av alla sökresultat på Google innehåller ”local pack”
 • 76% av användarna som gör en lokal telefonsökning besöker en butik samma dag

Testa er lokala SEO

Rankar ni bra på lokala sökningar på Google? Ange er domän samt 1–3 av era viktigaste lokala sökfraser så ger vi er svaret på mejl. Därefter tar vi kontakt och berättar hur vi kan hjälpa er att öka er lokala närvaro på Google med lokal SEO.

1
Webbplats
2
Sökord
3
Analysera
4
Klart

Så här arbetar vi med Lokal SEO

SEO är ett långsiktigt och ständigt pågående arbete och du får inte din webbplats att ranka bra över en natt. Vår arbetsmodell innehåller ett gediget grundarbete där vi analyserar utgångsläget på er befintliga webbplats samt hur sökbeteendet ser ut hos era potentiella kunder. I optimeringsfasen arbetar vi främst med on-page och förbättrar strukturen på webbplatsen utefter våra analyser.

Inledning

SEO-projektet inleds med ett uppstartsmöte där vi diskuterar er situation och position på marknaden, vilka möjligheter vi har att utveckla sajten och hur teamet ser ut från vår respektive er sida.

 • Förutsättningar, behov och önskemål
 • Bransch och konkurrens
 • Team och kontaktpunkter
 • KPI:er och målbild
 • Nivå och frekvens på rapportering
 • Behov och plan på uppföljningsmöten

Analyser

Nästa steg är ett omfattande analysarbete där vi fastställer utgångsläge och strategi. Vår SEO-process innehåller följande analyser:

 • Analys av lokalt sökbeteende för att fastställa sökfraser
 • Mappa sökord mot köpresa för att nå alla potentiella kunder
 • Benchmark emot primära konkurrenter
 • Teknisk SEO analys
 • Analys av data i Google Search Console och Google Analytics
 • Google My Business (uppsättning och optimering)
 • Konverteringsspårning

Optimering

Med all information på plats kan vi gå vidare och optimera er webbplats utifrån en validerad strategi. Vi ser SEO som ett omfattande arbete och genom att inkludera alla delar kan vi nå resultat över det vanliga. Fokus ligger på:

 • Tekniska förbättringar och inställningar i er plattform
 • Optimeringar i on-page (meta-titlar och meta description-texter)
 • Strukturarbete
 • Implementeringar eller rekommendationer av strukturerad data för lokal synlighet
 • Interna länkar (analys och vid behov skapande och rekommendationer)
 • Rekommendationer för att få fler omdömen och omnämnanden

Löpande arbete

SEO är ett löpande arbete och vi mäter utvecklingen noggrant för att fastställa att genomföra åtgärder ger resultat och avkastning. Detta ger oss också insikter för fler relevanta åtgärder i det löpande SEO-arbetet.

 • Rekommendationer och mindre justeringar av innehåll
 • Vidareutveckling av sökordsanalys och on-page vid behov
 • Mindre framtagande av copy och innehåll
 • Analys av länkprofil & domänvärden
 • Användarupplevelse utifrån Google Core Web Vitals
 • Efterkontroller
 • Rapportering