SEO-analys

På SEO DESIGN föredrar vi att starta våra SEO-samarbeten med en inledande seo-analys av nuläget. Att undersöka hur utgångsläget ser ut är avgörande för att vi ska kunna bedöma vilka förutsättningar vi har och vilka prioriteringar som behöver göras för att nå bästa möjliga resultat.

Kom igång med en nulägesanalys

Analysera nuläget

Innan vi startar ett förändringsarbete är det klokt att göra en seo-analys av förutsättningarna som finns idag. När vi har kunskap om utgångsläget säkerställer vi att rätt aktiviteter genomförs med realistiska mål. Nulägesanalysen blir sedan grunden för vårt kommande SEO-arbete.

I vår nulägesanalys tar vi reda på hur ert utgångsläge ser ut. Hur positionerar sig er webbplats organiskt idag? Vilka webbplatser konkurrerar om samma sökord/fraser? Hur rankar ni gentemot era konkurrenter? Vi ser över er webbplats, tekniskt och innehållsmässigt, för att undersöka hur förutsättningarna ser ut för att uppnå önskade mål. Innehållet i nulägesanalysen består av en sökordsanalys, konkurrentanalys samt webbplatsens innehåll och tekniska aspekter.

Nulägesanalysens tre delar

1

Sökordsanalys
Varje företag har ett antal relevanta sökord som de potentiella kunderna använder för att hitta era produkter eller tjänster. Vilka dessa sökord är beror dels på verksamhetens bransch men också målgruppens sökbeteende. SEO DESIGN analyserar ert tjänste- och produktutbud för att utifrån detta hitta de unika sökorden och sökfraserna. Vi identifierar både de breda trafikdrivande sökorden såväl som de mer avgränsande sökfraserna där konkurrensen är lägre och besökaren ligger närmare en konvertering.

2

Konkurrentanalys
Det är viktigt att hålla koll på sina konkurrenters medieutrymme och synlighet. Att övervaka konkurrenterna gör att du enkelt kan jämföra er exponering med deras och fatta strategiska beslut baserat på fakta. Syns dem mer än ni? Finns det affärsmöjligheter inom områden där konkurrenterna inte har hängt med? I vår analys sammanställer vi hur er webbplats rankar organiskt jämfört med era tre största konkurrenter.

3

Webbplatsens innehåll och tekniska förutsättningar
Vi går igenom er webbplats och analyserar hur synlig den är organiskt idag. Om ert innehåll behöver utvecklas kommer vi med rekommendationer och förslag på förbättringar. Då prestandan är en viktig rankingfaktor kontrollerar vi hur era laddningstider presterar och hur vi kan optimera för bättre och snabbare resultat. Vi tittar också på hur länkprofilen ser ut och vilken typ av länkar som krävs för att utveckla den.

”Nulägesanalysen lägger grunden för bra SEO”

Vi kan hjälpa er webbplats att synas bättre organiskt och ranka högre i sökresultaten. För att ta reda på hur förutsättningarna ser ut påbörjar vi vårt samarbete med en nulägesanalys.

Kontakta oss för en nulägesanalys