Gratis SEO-analys – Säkerställ att er SEO är 100%

Vi har drivit SEO-byrå sedan 2003 och är specialister på att öka tillväxt genom teknisk SEO. Låt oss göra en gratis SEO-analys av er webbplats där vi fokuserar på hur vi kan öka er organiska trafik!

SEO-analysen ger er insikter om:

 • Teknisk SEO
 • Länkprofil
 • Innehåll & UX
 • Ranking på viktiga sökord
 • Genomgång av analys på möte online

Få en SEO-analys från ledande byrå

Vi är inte er vanliga SEO-byrå som optimerar några sökord och mäter ranking. Med +20 år erfarenhet och +700 lyckade SEO-projekt har vi utvecklat processer som säkerställer att vi nyttjar hela er potential till lönsam organsik söktrafik. Låt oss göra en SEO-analys av er sajt och visa hur vi kan maximera tillväxten av organsik söktrafik.

Hos oss är SEO affärskritiskt och leveransen inkluderar ett team med:

Digital specialist Senior SEO UX specialist Analytiker

SEO-analysens 5 delar

1

Teknisk SEO-Analys
Vi gör en manuell analys er webbplats med fokus på dess tekniska förutsättningar för lyckad SEO. Vi identifierar både stora och små problem och ger förslag på utveckling. Då prestandan är en viktig rankingfaktor kontrollerar vi även hur era laddningstider presterar och hur vi kan optimera för en snabbare webbplats.

2

Länkprofil & Domänvärde
En naturlig och stark länkprofil av avgörande för bra SEO. Vi analyserar era inkommande länkar och hur de påverkar domänens värde. Vi säkerställer så att det inte förekommer några risker i er nuvarande länkprofil och ger förslag på hur vi kan utveckla den för att nå bättre resultat.

3

Analys av sökbeteende
Sökordsanalysen är en stor och viktig del i vårt SEO arbete. Er verksamhet har i regel ett stort antal relevanta sökord som de potentiella kunderna använder för att hitta era produkter & tjänster. Vilka dessa sökord är beror dels på verksamheten men också målgruppens sökbeteende och var i köpresan kunden befinner sig. SEO DESIGN analyserar ert tjänste- och produktutbud för att utifrån detta hitta de unika sökorden och sökfraserna. Vi identifierar både de breda trafikdrivande sökorden såväl som de mer avgränsande sökfraserna där besökaren ligger närmare en konvertering.

4

Innehåll & UX
Att ha relevant och uppdaterat innehåll som svarar mot sökorden som er målgrupp använder är avgörande. Utan bra innehåll, ingen möjlighet till att driva volym med organisk trafik. Vi analyserar ert content kommer med rekommendationer och förslag på förbättringar.

5

Rapport & Presentation
Efter genomförd SEO analys får ni en presentation av nuläget och ett förslag på hur vi kan lyfta ert resultat och öka er organiska söktrafik. Vi skickar även analysen och förslaget så att ni har ett bra beslutsstöd i frågan om att lyfta er SEO.

”SEO analysen är ett perfekt första steg för att förstå vad som krävs för en satsningen på SEO”

Missa inte chansen att få en kostnadsfri analys av er SEO och steget mot ökad organisk trafik.

Begär kostnadsfri analys

Frågor om analysen?

Nedan listar vi några vanliga frågor om vår analys

Vad är en SEO analys?

En SEO-analys är en process som involverar en grundlig granskning av olika aspekter av en webbplats med syfte att förstå dess nuvarande status i sökmotorernas resultat och att identifiera möjligheter till optimering.

Genom att genomföra en SEO-analys och implementera åtgärder baserade på analysens resultat kan vi förbättra webbplatsens synlighet i sökmotorernas resultat och öka trafiken från organiska sökningar. Det är viktigt att regelbundet övervaka och uppdatera analysen för att hålla jämna steg med förändringar i sökmotorernas algoritmer och marknadsförutsättningar.

Hur gör man en SEO analys?

En SEO-analys omfattar vanligtvis följande steg:

 1. Sökordsanalys: Identifiera relevanta sökord och fraser som är relevanta för webbplatsens ämne och målgrupp. Detta innebär att utföra en sökordsanalys för att hitta de mest efterfrågade och relevanta söktermerna som kan locka relevant organisk trafik.
 2. Teknisk analys: Utvärdera den tekniska infrastrukturen på webbplatsen för att säkerställa att den är sökmotorvänlig. Detta inkluderar att kontrollera och korrigera eventuella problem som kan påverka indexering, till exempel felaktig URL-struktur, duplicerat innehåll, långsam laddningstid eller brist på innehåll och avsaknad av relevanta landningssidor.
 3. Länkanalys: Analysera och förbättra webbplatsens externa länkprofil genom att övervaka länkarna som pekar till webbplatsen. Detta inkluderar att identifiera potentiella kvalitetslänkar, arbeta med att avlägsna skadliga länkar och implementera strategier för att bygga relevanta och högkvalitativa inkommande länkar som stärker domänens värde.
 4. Användarupplevelse: Utvärdera webbplatsens användarupplevelse för att säkerställa att besökarna får en tillfredsställande och meningsfull upplevelse på webbplatsen. Detta inkluderar att optimera sidladdningstid, användarvänlighet, navigering, responsiv design och mobilt anpassade upplevelser.
 5. Konkurrensanalys: Analysera och jämföra webbplatsens prestationer med konkurrenterna inom samma bransch. Detta kan omfatta att utvärdera deras sökordsstrategi, länkprofil och innehållsstrategi för att identifiera möjligheter och dra lärdomar av deras framgångar och misslyckanden.
Vad kostar en SEO analys?

Kostnaden för en SEO-analys kan variera beroende på flera faktorer, inklusive omfattningen av webbplatsen, dess komplexitet, branschen och den specifika SEO-leverantören. Det finns olika sätt att få en SEO-analys, och prissättningen kan variera beroende på följande alternativ:

 1. Automatisk analys med online-verktyg: Det finns flera online-verktyg som erbjuder en SEO-analys av din webbplats till en fast månatlig avgift. Priserna kan variera beroende på verktyget och den funktionalitet som erbjuds. Det kan vara ett kostnadseffektivt alternativ för mindre företag eller enskilda webbplatsägare men kräver att man internt kan arbeta vidare med insikterna från analysen.
 2. Manuell analys från SEO-byrå eller konsult: Att anlita en professionell SEO-byrå eller konsult för att utföra en omfattande SEO-analys kan vara det mest noggranna alternativet. Kostnaden för en SEO-analys från en byrå kan variera beroende på byråns rykte, omfattningen av analysen och arbetsbelastningen. Prissättningen kan ske genom timbaserade avgifter, projektpaket eller en månatlig retainer.

Det är viktigt att notera att en SEO-analys vanligtvis är en engångsutgift. Det är en grundläggande första fas i en kontinuerlig SEO-strategi, och det kan krävas ytterligare investeringar för att implementera och följa upp de identifierade rekommendationerna.

Det bästa sättet att få en exakt prisuppgift är att kontakta olika SEO-leverantörer och förklara dina behov och mål för att få offertförslag som är anpassade efter din specifika situation.

Vad är målet med en SEO analys?

Målet med en SEO-analys är att utvärdera en webbplats nuvarande status i sökmotorernas resultat och att identifiera möjligheter till optimering som efter åtgärd kommer leda till ökad organisk trafik.

Vad påverkar SEO?

Det finns många faktorer som påverkar SEO. Dessa faktorer kan grovt delas in i två huvudkategorier. On-page faktorer som rör själva sajten, dess innehåll, teknik och struktur samt off-page faktorer som som påverkar webbplatsens auktoritet och som styrs till stor del av dess inkommande länkar och varumärkesauktoritet. Läs mer om vad som ingår i vår SEO.

Var är en sökordsanalys?

En sökordsanalys är en viktig del av SEO-processen och utförs vanligtvis som en del av en SEO-strategi eller en SEO-analys. Det är en metod för att identifiera de söktermer och fraser (sökord) som användare använder i sökmotorer som Google när de letar efter information, produkter eller tjänster relaterade till en viss bransch eller webbplats.

Hur gör man en sökordsanalys?

Här är en stegvis guide för att utföra en sökordsanalys:

 1. Definiera målet: Innan du börjar sökordsanalysen är det viktigt att förstå vad du vill uppnå. Vill du öka trafiken till din webbplats, ranka högre i sökresultaten eller nå en specifik målgrupp? Klarlägg dina mål för att kunna fokusera på rätt sökord.
 2. Identifiera relevanta ämnen: Tänk på de ämnen eller kategorier som är relevanta för din webbplats, produkter eller tjänster. Gör en lista över dessa ämnen, eftersom de kommer att vara grunden för din sökordsanalys.
 3. Generera sökord: Använd olika verktyg och tekniker för att generera en omfattande lista över sökord och fraser som är relaterade till dina ämnen. Här är några metoder för att få fram sökord:
  • Hjälpverktyg: Använd sökordsverktyg som Google Keyword Planner, SEMrush, Moz Keyword Explorer, Keywordtool eller Ubersuggest för att få förslag på sökord och se sökvolymer och konkurrensnivåer för varje sökord.
  • Kundperspektivet: Tänk som en potentiell kund och kom på vilka ord eller fraser du skulle använda för att hitta din produkt eller tjänst. Ta hänsyn till specifika produktnamn, branschjargong och olika synonymer.
  • Konkurrentanalys: Studera dina konkurrenters webbplatser och se vilka sökord de fokuserar på. Det kan ge dig idéer och insikter om vilka sökord du också kan inkludera.
  • Frågeplattformar: Utforska fråge- och svarplattformar som Quora, Reddit eller Yahoo Answers för att se vilka frågor människor ställer inom ditt ämnesområde. Detta kan hjälpa dig att hitta relevanta sökfraser.
 4. Utvärdera sökordsvolym och konkurrens: När du har en lista med sökord är det viktigt att utvärdera både sökvolymen (hur ofta ett sökord används) och konkurrensnivån (hur svårt det är att ranka för ett sökord). Använd sökordsverktyg för att få denna information och identifiera de mest relevanta sökorden med en rimlig chans att ranka bra.
 5. Analysera long-tail sökord: Long-tail sökord är längre fraser som är mer specifika och har en mindre sökvolym. De kan vara fördelaktiga att inkludera i din sökordsstrategi eftersom de har mindre konkurrens och kan vara mer inriktade mot din målgrupp och ligga närmre en konvertering.
 6. Prioritera och organisera sökorden: Utifrån din analys bör du prioritera och organisera dina sökord. Skapa en strukturerad lista där du grupperar liknande sökord eller fraser och identifierar de som är mest relevanta och värdefulla för dina mål.
 1. Skapa innehåll och optimera: Använd de identifierade sökorden för att skapa nytt eller optimera ditt befintliga innehåll på webbplatsen.
 2.  Analysera och anpassa: Efter att du har implementerat dina sökord och optimerat ditt innehåll är det viktigt att följa upp och analysera resultaten. Använd analysverktyg som Google Analytics för att mäta trafik, beteende och konverteringar relaterade till dina sökord. Om några sökord inte ger önskade resultat kan du justera din strategi och göra förbättringar.
Vad är länkprofil?

En länkprofil utgörs av alla inkommande länkar som pekar till en specifik webbplats. Länkprofilen spelar en viktig roll inom SEO eftersom sökmotorer som Google använder den som en parameter för att bedöma webbplatsens trovärdighet, auktoritet och relevans i samband med sökresultat.