Vi levererar digital tillväxt! Paid ads & SEO byrå i Göteborg

Under 20 år har vi gjort +1200 projekt där datadriven tillväxt online har varit fokus. Vi är en SEO byrå i Göteborg som hjälper bolag i hela norden med lönsam tillväxt online. Våra lösningar inom SEO och ads driver leads och skapar försäljning. Allt tydligt, transparent och mätbart.

Kontakta oss    Gratis SEO-analys

SEO byrå som fokuserar på datadriven marknadsföring

Låt oss hjälpa er maximera lönsamheten online. Som SEO byrå med stor erfarenhet optimerar vi er digitala marknadsföring på Google. Djup förståelse för e-handel, försäljning, leadsgenerering och datadriven process ger imponerande resultat inom såväl SEO som SEM.

Erfarna SEO-konsulter i Göteborg

Vi är ett gäng mycket erfarna SEO-konsulter i Göteborg som tillsammans gjort över 700 lyckade SEO-projekt. Lång erfarenhet har resulterat i effektiva processer och en modell som ger våra kunder mycket fina resultat. Oavsett om ni driver storskalig e-handel eller B2B-verksamhet inom tjänster eller produkter så har vi en SEO-lösning för er.

Anlita oss

Testa er SEO och organiska ranking

Hur bra presterar er sajt och hur bra SEO-optimerad är den idag? Fyll i adressen till er webbplats i fältet så analyserar vi ranking på upp till 3 av era viktigaste sökord. Resultatet få ni på e-post, därefter tar vi kontakt och berättar hur vi kan hjälpa er att nå bra ranking på alla viktiga sökord.

1
Webbplats
2
Sökord
3
Analysera
4
Klart

SEO byrå som försett Göteborg och Sverige med SEO sedan 2004

När vi började arbeta med SEO i Göteborg var spelreglerna för att få sin webbplats att ranka högt i sökmotorerna helt annorlunda. I takt med den digitala utvecklingen har vår SEO-byrå vuxit och utvecklats. Våra SEO-specialister använder idag andra metoder än de gjorde för snart 20 år sedan. SEO är ett långsiktigt arbete och med erfarenhet lär man sig vad som fungerar bäst, det är våra nöjda kunder det främsta beviset på.

SEO gör er synliga för både Google och användare

SEO är ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att utveckla relevant och lönsam trafik till webbplatsen. SEO DESIGN ger stöd i ert SEO-arbete så att ni syns på Google och kan sälja era tjänster eller produkter till nya kunder. Vill ni vässa era kunskaper arrangerar vi SEO-utbildningar, anpassade efter ert behov och kunskapsnivå.

Från nulägesanalys till optimering och uppföljning

Vi börjar våra samarbeten med att utforma en nulägesanalys. I denna analys kartlägger vi utgångsläget. Vi undersöker hur förutsättningarna ser ut och vilka prioriteringar som behövs för att lyckas med SEO.

Så hamnar era webbsidor högt upp i sökresultat genom SEO

Nulägesanalysen utgör grunden för kommande arbete med sökmotoroptimering (SEO). Här tittar vi på sökbeteendet hos era besökare för att säkerställa att vi undersöker rätt sökord. Vi ser över hur konkurrensen ser ut och vilka förutsättningar er webbplats har innehållsmässigt såväl som tekniskt. I nulägesanalysen går vi bland annat igenom följande:

 • Sökord- och konkurrentanalys
 • Genomgång av content
 • Menystruktur
 • Meta-titlar
 • Meta-descriptions
 • Prestanda
 • Strukturerad data
 • Länkprofil, länktillväxt och exponering
 • Domänvärde

Vår arbetsmodell för SEO

SEO är ett långsiktigt och ständigt pågående arbete. Du får inte en webbplats att ranka bra över en natt. Vår arbetsmodell innehåller ett gediget grundarbete där vi analyserar utgångsläget på er befintliga webbplats samt hur sökbeteendet ser ut hos era potentiella kunder. I optimeringsfasen arbetar vi främst med on-page och förbättrar strukturen på webbplatsen utefter våra analyser. Länkarbetet är en viktig pusselbit som ingår i det löpande arbetet. Ingen kund är den andra lik och därmed kan även vår arbetsmodell för SEO skilja sig något från projekt till projekt.

Inledning

SEO-projektet inleds med ett uppstartsmöte där vi diskuterar er situation och position på marknaden, vilka möjligheter vi har att utveckla sajten och hur teamet ser ut från vår respektive er sida.

 • Förutsättningar, behov och önskemål
 • Bransch och konkurrens
 • Team och kontaktpunkter
 • KPI:er och målbild
 • Nivå och frekvens på rapportering
 • Behov och plan på uppföljningsmöten

Analyser

Nästa steg är ett omfattande analysarbete där vi fastställer utgångsläge och strategi. Vår SEO-process innehåller följande analyser:

 • Analys av sökbeteende för att fastställa sökord & sökfraser
 • Mappa sökord mot köpresa för att nå alla potentiella kunder
 • Benchmark emot primära konkurrenter
 • Teknisk SEO analys
 • Analys av länkprofil
 • Analys av data i Google Search Console och Google Analytics

Optimering

Med all information på plats kan vi gå vidare och optimera er webbplats utifrån en validerad strategi. Vi ser SEO som ett omfattande arbete och genom att inkludera alla delar kan vi nå resultat över det vanliga. Fokus ligger på:

 • Tekniska förbättringar on-page
 • Utveckling av nya landningssidor
 • Content för optimal relevans
 • Outreach för att utveckla länkprofil
 • Förbättrad UX – optimera för fler konverteringar

Löpande arbete

SEO är ett löpande arbete och vi mäter utvecklingen noggrant för att fastställa att genomföra åtgärder ger resultat och avkastning. Detta ger oss också insikter för fler relevanta åtgärder i det löpande SEO-arbetet.

 • Användarupplevelse utifrån Google Core Web Vitals
 • Analys av besökarnas beteende med Hotjar och Google Analytics
 • Ranking, trafik och konverteringar
 • Analys av länkprofil & domänvärden
 • Spårning, datavisualisering och rapportering

Behöver ni främst SEO-hjälp för att attrahera kunder i ett specifikt geografiskt område? Se då vår tjänst lokal SEO!

Lokal SEO

Från SEO byrå i Göteborg till digital fullservice byrå

Innovativ digital fullservice är SEO DESIGNs mission. Vi har arbetat med SEO sedan starten 2003. Från början var vi ”bara” en SEO byrå men under resans gång har vårt erbjudande utvecklats till digital fullservice. Idag är vi en komplett resurs för våra kunder där vi hjälper dem med allt från Google Ads, Facebook, LinkedIn och TikTok till strategier, planering och publicering av innehåll i social media.

Vi utför löpande analys och kommer med rekommendationer och genomför aktiviteter för att utveckla trafikflöden och driva en kontinuerligt bättre affär online. Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa er? Klicka på knappen och ta en första kontakt så berättar vi mer.

Kontakta oss

Frågor om SEO?

Nedan listar vi några vanliga frågor och svar om SEO

Vad är SEO?

SEO är en förkortning för search engine optimization, sökmotoroptimering på svenska, och är ett arbete för att öka trafiken till en webbplats genom att både förbättra och skapa ny ranking på relevanta sökord och sökfraser.

Vad är en SEO-byrå?

En SEO-byrå är ett företag som specialiserar sig på sökmotoroptimering (SEO) för att hjälpa andra företag att förbättra sin synlighet och ranking på sökmotorer som Google.

Vad gör en SEO-byrå?

En SEO-byrå använder olika tekniker och strategier för att öka trafiken till en webbplats och förbättra dess placering i sökresultaten. Typiska tjänster som en SEO-byrå kan erbjuda inkluderar sökordsanalys, on-page optimering, innehållsoptimering, teknisk SEO, länkbygge,  rapportering och analys.

Vad är on-page SEO?

On-page SEO innefattar all optimering som görs på enskilda webbsidor med syfte att ranka högre i sökmotorer för att driva relevant trafik till sajten. On-page avser både meta-taggar, innehåll och HTML-källkod på en webbsida som kan optimeras.

Vad kostar SEO?

Hur mycket SEO kostar beror på flera faktorer som exempelvis vilka mål man har, vilken bransch man befinner sig i och hur stor konkurrensen är på sökfraserna man jobbar med. SEO DESIGN tar alltid fram skräddarsydda offerter för SEO som bland annat baseras på dessa faktorer.

Varför ska jag satsa på SEO?

I Sverige görs 55 miljoner sökningar på Google varje dag, vilket gör Google till en viktig marknadsföringskanal med mycket potential. Genom att arbeta med SEO på rätt sätt kan vi driva relevant och lönsam trafik till er sajt och få synlighet 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. SEO är dessutom en långsiktig strategi som bygger tillit och trovärdighet.

Genom vårt arbete kan vi som SEO-byrå hjälpa våra kunder att förbättra sina organiska sökresultat, vilket kan leder till ökad trafik, högre konverteringsfrekvenser och ökad försäljning.

Vad är det för skillnad på SEO och SEM?

SEO (Search Engine Optimization) har traditionellt varit en del av SEM (Search Engine Marketing) som har omfattat både betalda och organiska sökträffar i sökmotorer. Idag används emellertid SEM uteslutande som benämning för betald annonsering i sökmotorer.

Är det skillnad på SEO och sökmotoroptimering?

Nej, SEO är en förkortning för Search Engine Optimization, eller på svenska ”sökmotoroptimering”. Ett flertal andra benämningar för detta arbetssätt används i branschen, exempelvis seo-optimering, sökoptimering och sökordsoptimering.

Vad påverkar SEO?

Det finns många faktorer som påverkar SEO (sökmotoroptimering). Dessa faktorer kan grovt delas in i tre huvudkategorier:

 1. On-page-faktorer: Dessa är faktorer som rör själva webbplatsen och dess innehåll. Några viktiga on-page-faktorer inkluderar:
  • Nyckelordsoptimering: Användningen av relevanta nyckelord och fraser i titlar, meta-taggar, rubriker, sidtext och länkar.
  • Innehållskvalitet: Kvaliteten, relevansen och användbarheten hos webbplatsens innehåll för besökarna.
  • Sidhastighet: Snabb laddningstid för sidor, vilket påverkar både användarupplevelsen och sökmotorernas rankning.
  • Mobilanpassning: Webbplatsens förmåga att vara responsiv och användarvänlig på mobila enheter.
  • Sidstruktur och URL: En tydlig och läsbar URL-struktur och en bra sidhierarki på webbplatsen.
  • Intern länkstruktur: Att ha logiska interna länkar som underlättar navigering och sprider länkkraften på webbplatsen.
  • Metadata: Optimering av titlar, meta-beskrivningar och andra metadata för att locka klick och kommunicera relevans till sökmotorerna.
 2. Off-page-faktorer: Dessa faktorer är relaterade till externa faktorer som påverkar en webbplats auktoritet och trovärdighet. Några viktiga off-page-faktorer inkluderar:
  • Inkommande länkar: Kvaliteten, antalet och relevansen hos länkar som pekar till webbplatsen från andra trovärdiga och auktoritära webbplatser.
  • Sociala signaler: Närvaron och delningen av webbplatsens innehåll på sociala medieplattformar kan påverka dess synlighet och auktoritet.
  • Varumärkesauktoritet: Allmän kännedom och uppfattning om webbplatsen och dess varumärke kan påverka sökmotorernas bedömning av dess relevans och trovärdighet.
 3. Tekniska faktorer: Dessa är relaterade till den tekniska aspekten av en webbplats. Några viktiga tekniska faktorer inkluderar:
  • Webbsidors indexering: Sökmotorernas förmåga att upptäcka och indexera webbplatsens sidor.
  • Säkerhet: Användningen av säkra protokoll (HTTPS) och skydd mot skadlig kod eller hackare.
  • Sidstruktur och kryphierarki: En webbplatsstruktur som är lätt att förstå och navigera för både användare och sökmotorer.
  • Canonical-tags: Korrekt användning av canonical-taggar för att undvika duplicerat innehåll och konsolidera sidans auktoritet.

Det är viktigt att notera att sökmotorernas algoritmer är komplexa och ständigt under förändring.