Få hjälp med webbanalys från erfaren byrå

Genom rätt analys av hur besökarna på er webb beter sig och vilka kanaler de kommer ifrån, får ni förståelse för vad som fungerar och vilka digitala kanaler som presterar bra. Detta ger er rätt beslutsunderlag för era digitala aktiviteter.

Kontakta oss

Förstå din data med hjälp av en webbanalys

Våra erfarna digitala analytiker säkerställer att er data samlas in korrekt  hjälper er att analysera och förstår er data. Vi identifierar och spårar viktiga konverteringspunkter för att kunna mäta effekten av era digitala aktiviteter. All statistik sammanställs och visualiseras i månatliga rapporter för att ge er en tydlig bild av resultat.

Uppsättning

Vi skapar, konfigurerar och implementera Google Analytics på er webbplats. Om Google Analytics redan finns implementerat gör vi en hälsokontroll av er befintliga uppsättning för att säkerställa att spårningen är korrekt. Hittar vi något som saknas eller är felaktigt kommer vi med rekommendationer på kompletterande åtgärder och hjälper er att implementera dem om ni önskar.

Analys

Vi hjälper er att analyser och förstå er data så att ni kan mäta effekten av era digitala aktiviteter. Vi säkerställer löpande att vi spårar rätt konverteringspunkter och att dataunderlaget vi mäter ifrån är korrekt.

Nyckeltal och KPI:er

För att kunna följa upp och mäta hur era digitala aktiviteter presterar definierar vi tillsammans era mål och nyckeltal, även kallat KPI:er. Det kan vara allt ifrån ett köp till prenumeration på ett nyhetsbrev. Därefter sätter vi ett ramverk, ofta med hjälp av Google Tag Manager, för hur KPI:erna ska spåras som konverteringar i Google Analytics. Vi räknar även tillsammans mer er fram ett konverteringsvärde för respektive konvertering för att vi effektivare ska kunna mäta hur era insatser presterar.

Rapportering

Vi skapar en anpassad Looker Studio rapport som sammanställer och visualisera er data på ett lättförståeligt sätt för att ge er värdefulla insikter och en tydlig bild av resultaten. Rapporten skickas ut en gång varje månaden via mejl från oss.

Vanliga frågor om webbanalys

Vad är en webbanalys?

En webbanalys går ut på att samla, analysera och tolka data som visar på hur din användare interagerar med er webbplats. Poängen är att hitta möjligheter för att förbättra användarupplevelsen och konverteringsfrekvensen på er webbplats.

Hur gör man en webbanalys?

Så här går det till hos oss på SEO Design: En digital analytiker börjar med att göra en översyn av er spårning för att säkerställa att denna är korrekt uppsatt. Vi identifierar vi viktiga mål och sätter upp spårning av dessa, som till exempel ett genomfört köp eller prenumeration på nyhetsbrev. Därefter sammanställs och utvärderas insamlad data för att hitta mönster och ge insikter om hur effektiv er webbplats driver konverteringar. Vårt samarbetet fortsätter med regelbundna analyser där du varje månad får du en rapport över data på ett enkelt och visuellt sätt.

Varför ska man göra en webbanalys?

Att göra en webbanalys kan ge bra insikter hur er webbplats presterar och hur era besökare tenderar att beteende sig. Detta hjälper er att fatta värdefulla beslut baserade på data istället för magkänsla.