Page Experience – ny rankingfaktor i maj

17 december, 2020 Page Experience blir rankingfaktor

Från och med maj 2021 kommer Page Experience (Sidupplevelse) att vara en rankingfaktor. Google kommer att använda sig av signaler som mäter hur besökaren upplever interaktionen med webbsidan. För att din webbplats ska hamna högt i sökresultatet gäller det att den levererar en bra sidupplevelse för besökaren.

Google kommer att fortsätta rangordna webbsidor i sökresultatet som har den bästa informationen och det bästa innehållet totalt sett. Därmed överträffar inte en bra sidupplevelse en innehållsfattig webbplats, men om det finns webbsidor där innehållet är likvärdigt blir sidupplevelsen oerhört viktig.

Vad är Page Experience/Sidupplevelse?

Page experience, eller sidupplevelse, är kort sagt hur du som användare upplever interaktionen med webbsidan, dit hör inte det rena informationsvärdet som sidan har. Det handlar om hur snabbt webbsidan laddas, om den är mobilvänlig, använder https och därmed är en säker webbplats, huruvida innehållet är lättillgängligt och inte laggar eller döljs av påträngande annonser etc.

Mätvärden för Page Experience

För att mäta page experience använder sig Google av olika mätvärden. Förutom faktorerna som nämns ovan lade Google i våras till ytterligare mätvärden som handlar om prestanda och användarbarhet. Dessa kallas Core Web Vitals. Tillsammans utgör dessa mätsignaler som ger en helhetsbild av sidupplevelsen på en webbsida. Google skriver också att de planerar att inkludera fler sidupplevelsesignaler på årsbasis för att både anpassa sig till utvecklingen av användarnas förväntningar och utöka de aspekter av användarvänlighet som går att mäta.

Core Web Vitals

Den uppsättning söksignaler som ingår i Core Web Vitals fokuserar på webbsidans prestanda, interaktivitet och visuella stabilitet och har tre olika mätvärden.
Largest Contentful Paint (LCP)
Mäter webbsidans prestanda genom att titta på hur lång tid det tar innan huvudinnehållet på webbsidan har laddat färdigt och blir synligt på skärmen. För att ge en bra användarupplevelse bör webbplatser sträva efter att LCP ska ske inom de första 2,5 sekunderna från att sidan startar att laddas.
First Input Delay (FID)
Mäter tiden från att användaren först interagerar med en sida (t ex klickar på en länk) till att webbläsaren svarar på den inmatningen. För att ge en bra användarupplevelse bör webbplatser sträva efter att ha en FID på mindre än 100 millisekunder.
Cumulative Layout Shift (CLS)
Mäter visuell stabilitet, mätvärdet visar om innehållet på sidan flyttar sig, hoppar eller laggar efter inläsning.
För att ge en bra användarupplevelse bör webbplatser ha en CLS på mindre än 0,1.

Indikator visar de mest användarvänliga webbsidorna

Google tror att en vägledning till de webbsidor som har bäst kvalitet, när det gäller sidupplevelse, skulle uppskattas av användarna. Just nu håller Google på att arbeta fram en visuell indikator, en bild eller ikon, som ska synas vid länken till webbsidan i sökresultatet. Detta för att tydliggöra att sidan uppfyller alla kriterier för en god sidupplevelse. Hur en sådan visuell indikator kommer att se ut kan Google inte ge några exempel på än men lovar att komma med nya uppdateringar om detta under de närmsta månaderna.

Hur upplever besökarna din webbplats? Ange din URL och testa prestandan direkt i Google Lighthouse. Finns det förbättringspotential? Det är vi helt övertygade om, vi kan hjälpa dig att förbättra sidupplevelsen på din webbplats. Kontakta oss idag, beställ en analys och se till att du och din webb är förberedda inför den nya rankingfaktorn som går live i maj 2021.

Ja tack, min webbsida behöver analyseras!