Corona snabbar på digitaliseringen

4 februari, 2021 Corona har lett till ökat internetanvändande
I ungefär ett år har corona funnits i Sverige och det har drabbat oss alla, mer eller mindre. Vi har tvingats försaka, ställt in och tänkt nytt. Vardagen vi har anpassat oss till, där corona lurar bakom varje harkling, hade varit oändligt mycket svårare att uthärda om vi inte hade haft internet. Digitaliseringen har skyndats på och internetanvändningen har ökat. Vill du nå ut med ditt varumärke till rätt publik är det ingen tvekan om vilken plattform du ska använda.

Så påverkar pandemin svenskarnas digitala liv
Många längtar efter att få skrika sig hesa från en fullsatt läktare, sjunga med i en världshit från ett publikhav eller bara sitta och surra runt lunchbordet med sina kollegor. Vi har hållit i och hållit ut, men när vänder det egentligen? Frågan är hur det senaste året sett ut om vi inte hade haft internet. Digitaliseringen har verkligen fått visa vad den går för under 2020. Det är tack vare internet som många kunnat hålla kontakt med släkt och vänner, inhandla mat och apoteksvaror, uppleva kulturella evenemang hemifrån soffan och inte minst inhämta information om pandemin. Internetstiftelsens årliga undersökning om svenskarnas internetanvändande kompletterades ifjol med datainsamling även under tredje kvartalet. Detta gör det möjligt att mäta vilken effekt pandemin har haft på vårt digitala liv. Resultatet visar att internetanvändarna har blivit fler, näthandeln har ökat och nära 9 av 10 internetanvändare nyttjar sociala medier.

Snabb och omfattande digitalisering
Pandemin har skyndat på digitaliseringen av samhället då arbetsplatser har uppmuntrat sina anställda att arbeta hemifrån, skolor har tvingats genomföra undervisning på distans och rekommendationer om avstånd har gjort att vi valt e-handel framför butiksbesök.

  • Olika digitala tjänster har börjat användas mer frekvent eller testats för första gången.
  • Var tredje internetanvändare har börjat använda internet mer under pandemin. Där är gymnasieelever de mest frekventa men de flesta nya internetanvändarna är 76 år eller äldre.
  • Internetanvändningen hos pensionärer har ökat och undersökningen visar att de känner sig mer sociala av den ökade skärmtiden och är positivt inställda till digitaliseringens möjligheter.
  • Andelen svenskar som arbetar heltid hemifrån har mer än tiodubblats. Undersökningen visar att det överlag fungerat bra och att de flesta önskar fortsatt möjlighet till arbete hemifrån även efter pandemin.

Sociala medier ökar
De traditionella medierna såsom tv, radio och papperstidningar minskar medan digitala medietjänster växer.

  • Användningen av sociala medier som t ex Facebook, Instagram, Snapchat och Tiktok har ökat.
  • Av internetanvändarna är det nästan 9 av 10 som nyttjar sociala medier, 89 % i tredje kvartalet 2020, jämfört med 82 % 2019.
  • Bland de studerande, vilket till stor del är den yngre generationen, använder praktiskt taget alla sociala medier, 99 % svarar att de använder sociala medier minst någon gång.

Den dagliga användningen har också stadigt ökat och ligger på 74 % i Q3 2020. Att undersöka hur svenskarnas internetanvändning ser ut är till stor hjälp när det gäller marknadsföring i sociala medier. Vem vill du rikta dig till och vilken kanal är mest fördelaktig? Vi ser t ex att det är fler kvinnor än män som använder Facebook, Snapchat, Pinterest och Tiktok, att 9 av 10 som är mellan 16 – 25 år använder Instagram och Snapchat, och att 2 av 3 tjänstemän använder LinkedIn. Vi ser också att allt fler tittar på sin mobiltelefon under natten.

Allt fler har e-handlar och vill fortsätta med det

  • Nära 9 av 10 (87 %) internetanvändare svarar att de har e-handlat under pandemin.
  • Många har börjat e-handla mer frekvent och många har testat på att beställa hem mat och andra varor på nätet för första gången. På frågan om vilka vanor som internetanvändarna vill fortsätta med även efter pandemin är näthandeln just en sådan.
  • Var femte person vill e-handla i högre utsträckning efter pandemin. Pensionärerna som e-handlat har fått mersmak, där vill hälften e-handla livsmedel fortsättningsvis. Mer än hälften av de som ägnat sig åt digitala aktiviteter såsom kulturevenemang vill fortsätta med det i högre utsträckning även efter pandemin.

Covid försvinner inte
”När det här är över..” är något vi hör oss själva och andra säga, som om vi skulle vakna en dag och corona skulle vara förintat för evigt. Vårt inträde i 2021 innebar visserligen en ny almanacka och gav oss känslan av en ljusnande vår och hopp om vaccin, men sanningen är att covid-19 kommer att vara en stor del av våra liv även detta år och den påskyndade digitaliseringen kommer att fortsätta hasta fram. Är din verksamhet redo för den ökade internetanvändningen? Syns ni organiskt när sökbeteendet exploderar och allt fler börjat handla på nätet?

Nu är det dags att satsa digitalt