Optimera med STDC-modellen

24 maj, 2019 See, think, do, care

Dagens marknadsförings- och kommunikationsmodeller bygger på en komplexitet som i allt större utsträckning måste flytta fokus från endast transaktioner och sökord. Fokus måste istället vara att optimera och skapa innehåll mer avsiktsbaserat. Det kommer i praktiken innebära att man utgår från kundernas behov och intentioner. Detta med anledning av att alla olika typer av behov och intentioner skall kunna mötas i innehållet.

Den numera välanvända meningen ”i takt med att digitaliseringen går framåt” måste vi även ta fasta på när det kommer till vår kommunikation och innehåll. Eftersom digitaliseringen tillåter fler typer av besökare, allt från potentiella kunder som är långt ifrån ett köp till lojala kunder som ständigt återkommer för köp, måste vi skapa innehåll för samtliga. Genom att ge olika besökare olika element och innehåll utefter deras behov, kommer vi kunna hjälpa de att hitta just det de söker. Avinash Kaushnik, Digital Marketing Evangelist på Google skapade STDC-modellen och utgår i den från kundens intention snarare än att se konsumenternas köpcykel som ett framskridande led. Denna modell går att applicera på alla typer av marknadsföringsstrategier oavsett led.

STDC – modellen (See, Think, Do, Care) säkerställer att vi kan möta alla behov och intentioner i vårt innehåll genom att vi kategoriserar besökarna i 4 olika kluster.

See – Den största potentiella kundgruppen befinner sig här. Här finns ingen köpavsikt. Om du säljer löparskor och en kund googlar löparsko är denna troligtvis ganska långt ifrån ett köp och behöver därför bli bemött med annan typ av innehåll. Exempelvis skotester eller information om vad man skall tänka på när man köper nya löparskor.

Think – Denna kundgrupp är mer benägen till köp eftersom de är mer medvetna om sitt behov och är ute efter att fördjupa sig i ämnet. Sökningen är något snävare, exempelvis ”löparskor för trail”. Här vill vi hjälpa besökaren att komma närmare ett köpbeslut genom mer detaljerad information om vårt utbud.

Do – Här finns besökarna med stark köpavsikt. Användaren googlar lokala återförsäljare och undersöker vad som finns i lager. För att underlätta för kunden är det viktigt att skapa tydliga konverteringspunkter på webbplatsen.

Care – Det är i detta kluster som målsättningen är att våra kunder ska hamna. De som tillhör denna kategori är återkommande kunder. För att skapa hög kundlojalitet måste vi ta hand om besökarna i denna kategori och skapa mervärde på vår webbplats för befintliga kunder.

Vi på SEO DESIGN utgår ifrån detta ramverk när vi optimerar våra kunders webbplatser. Ofta ser vi att många har lagt allt krut i Do-fasen eftersom det är där konvertering sker. Det är därför helt avgörande att påvisa effekterna utav att nå ut till kunden i See-fasen för att senare få konvertering i Do-fasen. Det kan tyckas onödigt att lägga massa tid och energi på att producera innehåll för de kluster där det ändå inte sker någon konvertering men till saken hör är att det finns en rad olika KPI:er att mäta i samtliga faser:

See – Räckvidd, nya besökare på webbplatsen, nya följare i sociala medier, ökat antal sök på ditt varumärke.

Think – Återkommande besökare på webbplatsen, fler sidor per besök, ökad CTR, mikrokonverteringar såsom nyhetsbrevsprenumeration, nedladdning av dok etc.

Do – Intäkter, Check-out abandonment rate, makrokonverteringar såsom köp, mötesbokning eller offertförfrågan.

Care – Återkommande försäljning, sannolikhet att rekommendera.

Med hjälp av STDC-modellen kan vi utgå från användarens intentioner istället för att använda demografiska definitioner för att skapa innehåll och värde. Det är dags att sluta gissa och istället ge vår publik det den vill ha och behöver. Vi måste förändra vårt sätt att kommunicera med våra kunder. Vill du ha hjälp med det? Hör av dig, vi hjälper dig gärna!

Behöver du optimera din webb utefter STDC-modellen?