Slutet för UA: Exportera din data innan 1 juli 2024

17 maj, 2024 En dataskärm som visar ett timglas

Din UA-data försvinner om:

0

Dagar

0

Timmar

0

Minuter

0

Sekunder

 

Som du kanske redan vet så är Google i full gång med att fasa ut Universal Analytics (UA) för att helt gå över till Google Analytics 4 (GA4). Nedräkningen till att UA går i graven har redan börjat och från och med den 1 juli 2024 så kommer alla UA-egendomar att raderas från Google Analytics. Men vad innebär detta för all data som har samlats in genom UA under åren?

 

Vikten av att behålla historisk data
Universal Analytics har spelat en avgörande roll för företag av alla storlekar när det gäller att förstå kundbeteenden och webbtrafik. Historisk data är inte bara en resurs för att analysera vad som har hänt; den är även avgörande för att kunna jämföra hur saker och ting har förändrats över tid. Genom att se på trender och mönster över åren kan företag identifiera förändringar i kundbeteenden, mäta effektiviteten av olika kampanjer och fastställa strategiska riktningar.

Din UA-data försvinner snart, dags att agera!
När Universal Analytics helt upphör att existera, den 1 juli 2024, kommer all data lagrad där att bli otillgänglig. Att inte säkra denna data skulle innebära en förlust av insikter som kan påverka företagets förmåga att fatta beslut baserade på historiska trender och analyser. Även om Universal Analytics är på väg att fasas ut helt, behöver din historiska data inte gå förlorad.

Hur du räddar din data innan UA stängs ner

 1. Välj ut viktig data
  Börja med att fundera på vilken information som är mest värdefull för dig. Vilka mätvärden (metrics) och vilken typ av data använder du regelbundet för att fatta beslut? Detta kan vara allt från användarstatistik till konverteringar.
 2. Planera exporten
  Nästa steg är att bestämma hur du vill exportera din data. Vill du använda ett verktyg som Bigquery för att dra ut data automatiskt, eller föredrar du att ladda ner den manuellt till Google Sheets för enklare hantering?
 3. Säkra data
  När du har bestämt dig för ett verktyg och vilken data du vill exportera, är det dags att faktiskt göra jobbet. Se till att allt blir korrekt överfört och lagrat. Här är det viktigt att se till att till exempel datum och summor är i rätt format.
 4. Testa och verifiera
  Efter exporten, spendera lite tid på att kontrollera att all data du behöver finns där och är korrekt. Det är bättre att upptäcka eventuella fel nu än när UA-verktyget med all dess data redan har stängts ner och raderats.
 5. Använd data
  Slutligen, se till att du faktiskt kan använda din data och att den inte bara ligger och dammar. Genom att integrera din exporterade UA-data med ett visualiseringsverktyg, t.ex. Looker Studio, kommer du enkelt kunna använda den som beslutsunderlag i ditt vardagliga analysarbete.

Om du känner dig osäker på hur du ska gå tillväga för att säkra din data, eller om du stöter på problem längs vägen, finns vi här för att hjälpa till. Vår process börjar med att vi laddar ner din data från Universal Analytics och därefter säkerställer vi att datan är korrekt. Slutligen skapar vi skräddarsydda rapporter som gör det enkelt för dig att filtrera och analysera data baserat på specifika behov, såsom datumintervall eller kampanjer.

 

Vill du ha hjälp att säkra er data från UA innan det är för sent? 👇
Kontakta oss