Så påverkas du när Universal Analytics försvinner

30 mars, 2022 Google fasar ut Universal Analytics

Är du ofta inne och kikar i Google Analytics? Från och med nästa sommar kanske du inte riktigt kommer att känna igen dig längre. Då upphör nämligen versionen Universal Analytics att fungera till förmån för den nya versionen, Google Analytics 4.

Den ”nya” versionen, lanserades faktiskt redan 1 juli 2019, så särskilt ny är den inte längre. Hittills har man kunnat välja vilken vy man vill använda då båda versionerna har fungerat parallellt. De flesta jag har pratat med gillar den befintliga versionen, Universal Analytics, men den 1 juli 2023 har man alltså inget val längre.

Vad innebär detta för dig som användare av Google Analytics?

  • Fram till och med den 1 juli 2023 kommer du att kunna fortsätta som vanligt med Universal Analytics och webbtrafikdatan kommer att samlas in och spåras.
  • Efter den 1 juli 2023 kommer Universal Analytics inte att samla in någon ny data. Du kommer då att bli tvungen att använda den nya versionen Google Analytics 4 om du vill fortsätta övervaka webbtrafiken via Google Analytics.
  • Google Analytics 4 har ingen historisk data registrerad, som insamlats via Universal Analytics. Därför bör du skapa en GA4 egendom nu, om du inte redan har gjort det, så att du får med dig så mycket data som möjligt in i verktyget.
  • Vill du kunna gå tillbaka och se historisk data bör du exportera datan från UA vilket kan göras på flera sätt. Google informerar mer om detta här.

Bekanta dig med GA4 redan nu
Det finns ingenting att vänta på, lär känna det nya gränssnittet så snart som möjligt. GA4 har fått en del kritik just på grund av att det upplevs komplicerat att använda. Kanske beror det på att vi är vana vid UA och att människan av naturen ogillar förändringar. Du bör i alla fall säkerställa att du har en GA4-uppsättning på plats innan 1 juli 2022 så att du får med dig ett års data i den nya versionen när den gamla slutar att uppdateras.

Historisk data följer inte med
Den kanske största nackdelen med det nya gränssnittet är att datan samlas in på ett helt nytt sätt vilket medför att den inte går att jämföra bakåt i tiden. Vill du se hur trafiken såg ut för fem år sedan bör du exportera datan från UA innan Google helt släcker ner den befintliga versionen (6 mån efter 1 juli 2023 enligt Google). Detta är alltså en stor anledning till att gå över till GA4 snarast!

Har du frågor eller behöver du hjälp med övergången till GA4? Vi kan skapa en uppsättning i den nya versionen och hjälpa dig att få till en spårning i det nya gränssnittet, så att du kan känna dig väl förberedd när UA slutar fungera.

Kontakta oss idag!