Marknadschef? – 5 tips för inköp av digitala marknadstjänster

13 februari, 2020 Så kravställer du som marknadschef
Förr var marknadschefen ofta företagets ansikte utåt. Den viktigaste arbetsuppgiften bestod i att få ut företagets budskap och man skulle gärna kunna lite om allt. Det har skett en stor förändring inom marknad och kommunikationsfältet. Numera ses marknadschefen mer som en intern resurs, där förmågan att kunna mäta och analysera data för att kunna styra insatser och resurser, blir allt viktigare. Likaså att ha ett team med specialister och nyttja dessa resurser för att kunna samla in strategisk information att leverera till ledningen.

För att lyckas som marknadschef krävs en genomtänkt strategi. I en enkät utförd av Resumé, som gick ut till samtliga marknadschefer, dominerar techområdet och kanalstrategi i det digitala medielandskapet som svar på frågan ”Vad behöver du få mer kunskap om i ditt jobb?”. Här är det viktigt att man som marknadschef vågar ta hjälp av externa experter. Hur gör man då det på bästa sätt? Vad är viktigt att tänka på när man tecknar avtal med en digital byrå och hur ska man kravställa? Vi har skapat en lista med de fem viktigaste punkterna.

1. Kravställning – Kontrollera vad som ingår (och inte ingår)
För att samarbetet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du förstår vad som ingår i avtalet och varför det ingår. Om du tycker att något verkar oklart, fråga. Det är byråns ansvar att hjälpa dig att förstå vad du har beställt och hur du ska beställa. En del SEO-byråer tecknar avtal med sina kunder där det ingår ett visst antal länkar. På SEO DESIGN börjar vi samarbetet med att analysera nuläget och kartlägga sökbeteendet. Vidare arbetar vi med optimering av webbplatsen och löpande arbete med att stärka webbplatsens länkprofil. Läs igenom avtalet noga så att du vet vad som gäller.

2. Referenser – Undersök vilka kunder byrån arbetat med och vilket resultat det gett
För att säkerställa kompetens och samarbetsförmåga rekommenderar vi att kontakta befintliga eller tidigare kunder till byrån. Läs in dig på referenscase för att se vilket resultat byråns insatser har genererat för liknande företag och på så sätt förstå vad du kan förvänta dig av ett samarbete.

3. Tydlig målbild – Rätt förväntningar på din investering
Den här punkten är väldigt viktig. Här ska du och byrån vara överens om vilka KPI:er som är viktiga att mäta och vilket resultat ni kan väntas uppnå. Fråga när du kan förvänta dig att uppnå ROI på din investering. Vilken procentuell webbtrafikökning kan du förvänta dig och hur många konverteringar kommer den trafiken att generera? Hur många affärer kommer fler antal konverteringar att leda till? Det är dessa siffror som är intressanta för dig att sprida internt och ofta är det som gör att du får ledningen med dig på tåget.

4. Återkoppling – Sätt en agenda för relationen du önskar ha med byrån
Fråga vilken typ av återkoppling du kan förvänta dig och om du inte är nöjd med svaret, våga ställ krav på hur du önskar att återkopplingen ska se ut. Är du en person som vill ha fysiska möten kontinuerligt eller räcker det med en rapport över resultatutvecklingen via email? Informera om hur du önskar att samarbetet ska fungera. På SEO DESIGN har vi arbetat mycket med att stärka våra kundrelationer och förbättra vår återkoppling det senaste året, ett exempel på det är våra kvartalsrapporter som innehåller utfört arbete, planerade arbetsuppgifter samt resultat och rekommendationer.

5. Samarbete och gemenskap – Rätt känsla av byrån och dina kontaktpersoner
Byråns anställda blir extra arbetskraft för dig. Att du känner tillit till byrån och ser ett långsiktigt samarbete framför dig lägger grunden för att relationen ska fungera bra. Du ska känna att det finns utrymme för ”dumma” frågor och ifrågasättande likväl som du ska kunna fira framgång med din byrå. Använd denna externa resurs till att hjälpa dig med dina utmaningar på arbetsplatsen. Vi får ibland höra från kunder som upplever en digital misstro hos sin ledning. Här kan vi hjälpa till att tillsammans sprida kunskap och visa på att insatserna faktiskt genererar värde för företaget.

Tillsammans med VD behöver Marknadschefen sätta upp mål för var man önskar befinna sig om 3-5 år med sin försäljning och marknadsföring. Visionära mål är bra för att inspirera sina medarbetare och få alla delaktiga, men de mätbara målen är viktiga dels för att de går att bryta ner i mindre aktiviteter och dessutom går de att följa upp!

Att ta fram mätbara mål hjälper vi som byrå till med. Vi sätter upp en målspårning som mäter vad trafiken gör på er webbplats och hjälper er att sätta ett ekonomiskt värde för vad en konvertering är värd för er.

Är det dags för er att ta ett grepp om er SEO? Behöver du göra en kravställning för att starta ett samarbete med en digital byrå?

Kontakta oss idag