Googles nya uppdatering: May 2020 Core update

14 maj, 2020 Google release via twitter: the May 2020 core update
Ett par gånger om året brukar Google göra en större uppdatering av sin algoritm. Den 4 maj kom beskedet via twitter: “Later today, we are releasing a broad core algorithm update, as we do several times per year. It is called the May 2020 Core Update.” Vissa webbplatser ser en trafikökning efter Googles uppdatering medan andra upplever ett tapp i trafiken, för en del går dessa uppdateringar obemärkt förbi.

Hur detta påverkar dig som företagare eller administratör av en webbplats och hur det påverkar dig som användare och frekvent ”googlare” återstår att se. Det tar upp till två veckor innan Googles uppdatering är fullt genomförd och huruvida det leder till sämre ranking och minskad trafik märks inte alltid av direkt. Det finns dock vissa branscher som tidigt såg en märkbar förändring i trafikflödet till sina webbplatser. Enligt en stor amerikansk SEO-blogg har jämförelser visat att branscher som påverkats kraftigt av Googles senaste uppdatering är de inom segmentet resor, fastigheter, hälsa & skönhet, djur/husdjur och samhälle. Det visade sig också att det är många stora domäner som påverkats kraftigt, cirka hälften av de webbplatser med väldigt stora rankingförändringar har webbtrafik som överstiger 1 miljon besökare varje månad. Att Google släppte denna uppdatering mitt under Corona-krisen råder det delade meningar och spekulationer kring. Vissa tror på ett samband, andra att det är en tillfällighet. Huruvida en trafikminskning beror på Googles core uppdatering eller är en följd av den globala pandemin kan också vara svårt att veta.

Hur ska man agera om man nu ser en tydlig trafikminskning till sin sajt? Google har aldrig gett någon information om vad uppdateringarna av sökalgoritmen innebär, om de t ex haft fokus på särskilda branscher eller webbplatser som berör specifika ämnen. I augusti ifjol postade Google ett generellt blogginlägg med information kring sina core uppdateringar. Där skriver Google att det oftast inte finns så mycket man kan göra för att påverka webbplatsens ranking vid en core uppdatering. De återkommer ständigt till att fokusera på webbplatsens innehåll. “We suggest focusing on ensuring you’re offering the best content you can. That’s what our algorithms seek to reward.”

Det kanske är nu tiden finns att se över webbplatsens innehåll och utvecklingspotential. Det är lätt att stirra sig blind och inte veta var man ska börja. Ta hjälp av SEO-experter som ser potentialen och kan ge konkreta råd om vad just din webbplats behöver för att ranka bättre.

Min webbplats behöver experthjälp!