Vi sköter hela er e-postmarknadsföring!

Nyhetsbrev & email marketing är en av de bäst konverterande metoderna av digital marknadsföring om det görs på rätt sätt. Låt oss hjälpa er med hela kedjan, från strategi och val av verktyg till copy och löpande utskick.

Se vårt erbjudande

Vi skapar värdefulla nyhetsbrev

Oavsett vilka som signat upp sig på ert nyhetsbrev ser vi till att anpassa kommunikationen så att innehållet blir intressant och värdefullt för mottagaren. Ni kommer uppleva att både prospekt och kunder blir mer aktiverade och att det blir enklare att skapa försäljning.

 • Genom att låta oss hjälpa er att bygga förtroende hos era mottagare blir vägen till köp kortare och affärerna fler.
 • Dessutom sparar ni tid genom att låta oss ta hand om hela den kreativa processen vad det gäller att hitta intressanta ämnen och skapa innehåll.

Så oavsett om det handlar om e-post marknadsföring till befintliga kunder eller om det är fokus på att konvertera prenumeranter till affärer så hjälper vi er.

Vårt erbjudande

Vi sätter upp en strategi och plan för kommande period och fyller den med våra kreativa idéer som vi tror funkar för er målgrupp. Vi skapar nyhetsbrev utifrån våra idéer och stämmer av varje nyhetsbrev med er innan vi skickar i väg dem enligt plan.

Strategi & plan

Analys

Översyn av hur era nyhetsbrev presterar idag (om ni redan har nyhetsbrev). Analys av konkurrenter samt målgruppsanalys.

Konverteringsspårning

Uppsättning grundspårning i Google Analytics. Implementering av spårningstagg och händelser på webbplatsen för att följa beteende hos kanalens användare.

Översyn konto & profil

Vi skapar konto i mailchimp eller uppdaterar er profil med mallar och segment som behövs för strategin.

Contentplan

Utformande av plan för den kommande perioden med teman och kreativa idéer kring nyhetsbrev för er målgrupp.

Workshop

Genomgång av innehållsstrategin och presentation av våra idéer samt hur vi följer upp resultat.

Fr. 42 000 sek

Base

3 nyhetsbrev/mån
 • Produktion av nyhetsbrev
 • UTM-taggade länkar
 • Utskick av nyhetsbrev till vald målgrupp
 • Månadsvis uppföljning & rapportering
 • Avstämningsmöte för kommande månad
Fr. 8 000 sek/mån

Weekly

4 nyhetsbrev/mån
 • Produktion av nyhetsbrev
 • UTM-taggade länkar
 • Utskick av nyhetsbrev till vald målgrupp
 • Månadsvis uppföljning & rapportering
 • Avstämningsmöte för kommande månad
Fr. 15 000 sek/mån

Scale

6 nyhetsbrev/mån
 • Produktion av nyhetsbrev
 • UTM-taggade länkar
 • Utskick av nyhetsbrev till vald målgrupp
 • Månadsvis uppföljning & rapportering
 • Avstämningsmöte för kommande månad
Fr. 30 000 sek/mån

Komplettera med betald annonsering

Att boosta de organiska inläggen och komplettera med paid ads på Google eller sociala medier är ett sätt att nå ut till en ännu större målgrupp. Exponera ditt företag för de som har ett behov och ett intresse av det du erbjuder. Läs mer om hur vi arbetar med betald annonsering i de olika kanalerna:

Varför bör ni arbeta med Email Marketing?

Oavsett vilken bransch ni verkar inom, om ni säljer produkter eller tjänster, B2B eller B2C så kan vi hjälpa er med skapa och skicka nyhetsbrev. Här följer 5 anledningar varför ni bör arbeta med Email Marketing.

1

Bygga lojalitet
Genom att erbjuda nyhetsbrev till dina kunder ger du dem något av värde där de själva inte behöver anstränga sig. Detta skapar en lojalitet som är svår att bryta.

2

Driva försäljning
Samtidigt som du inkluderar call-to-actions i dina nyhetsbrev erbjuder du ett faktiskt värde i form av tips och nyheter. Detta gör att vägen till köp blir enklare och mer tillförlitlig för kunden.

3

Bygga varumärke
Nyhetsbrev gör det enkelt för ditt varumärke att bygga relationer med era kunder. De får en tydlig bild av vilka ni är och blir nyfikna på att ta reda på mer.

4

Nå önskad målgrupp
Genom att dela upp din målgrupp i olika segment kan du enkelt individanpassa innehållet vilket gör att mottagaren kommer att uppleva er som ett personligt varumärke.

5

Spara tid och pengar
Ingen annan kanal kan konkurrera med nyhetsbrev vad det gäller att nå mottagaren snabbt och enkelt till en låg kostnad. Du kan i stort sett få en idé, sätta ihop ett nyhetsbrev, skicka iväg det och få respons inom loppet av bara ett par timmar.

”Kom igång med Email Marketing”

Kontakta oss så hjälper vi er med hela kedjan, från strategi och val av verktyg till copy och löpande utskick.