Branding

26 februari, 2020 Så arbetar du med Branding
Att sköta firman klanderfritt, erbjuda de bästa produkterna eller tjänsterna och ha en service i absoluta toppklass är bra förutsättningar för att få fart på intäkterna. Utöver dessa faktorer finns det något som förvånansvärt många företag inte prioriterar, men som är otroligt viktigt för att skapa lönsamhet i sina affärer. Branding.

Röd tråd i kommunikationen
Igenkänning är otroligt viktigt för att bygga ett starkt varumärke. Du ska känna igen dig när du fysiskt promenerar in på företaget, när du besöker webbplatsen, går in och gillar inläggen på sociala medier eller får en broschyr i handen för att läsa mer om vad företaget erbjuder. Att ha en röd tråd i ert uttryck som genomsyrar hela företaget, internt och externt, är grunden till att lyckas med branding. Har man ingen genomtänkt företagsidentitet och grafisk profil är detta det första som behöver arbetas fram. Den grafiska profilen är ert ansikte utåt och förutom visuellt bildmanér och skriftspråk innefattar den också kärnvärden och tonalitet. Tonaliteten går hand i hand med er identitet och att få ner dessa punkter svart på vitt och implementera den hos alla anställda är jätteviktigt. Kommunikationen behöver vara konsekvent. Fundera på er målgrupp. Hur talar man till den målgruppen? Vilken känsla vill ni skapa?

Branding handlar om rykte
Utöver det visuella och tydliga, det vi kan se och ta på, så handlar branding också om ert rykte. Företag med starka varumärken har lättare att skapa ett gott rykte men att skapa ett positivt rykte är inte det svåraste, det är att behålla det. Det är inte mycket som krävs för att ett företag med erkänt starkt rykte ska förlora trovärdigheten över en natt, det har vi sett många exempel på. Att återvinna förtroende är lättare om man har en bra grund att stå på och tydlig profilering med kärnvärden att falla tillbaka på.

Hur skapar man ett starkt varumärke?
Vi har listat några frågor att fundera över och diskutera internt, detta är en bra start för att komma igång med sin branding.

  • Vad står företaget för? Vad lovar vi och vilka kärnvärden står vi för?
  • Vad vill företaget? Vilka värderingar styr vårt arbetssätt?
  • Vilka resurser har vi? T ex pengar, kunskap, medarbetare.
  • Vad är vårt budskap? Hur definierar vi vårt budskap och hur får vi det att genomsyra allt vi gör?
  • Vilka ska vi nå med vårt budskap? Vår målgrupp, hur når vi ut till dom?

På SEO DESIGN arbetade vi för några år sedan om vår branding och skapade tydliga riktlinjer för alla anställda att förhålla oss till. Under en konferens arbetade vi i olika workshops med att fram våra värdeord; Lojalitet och Kvalitet. Det krävs en del grundarbete att ta fram en företagsidentitet. Att alla anställda får vara delaktiga tror vi är viktigt för team-känslan men också för att verkligen få identiteten att sätta sig i ryggmärgen och genomsyra företaget i alla led, fullt ut.

Behöver ni hjälp att skapa ett starkare varumärke?