Anpassa webbplatsen efter besökarens sökbeteende

12 mars, 2020 Är er webb SEO-anpassad?
Trots att webbplatsen, för de allra flesta företag, är den största och viktigaste marknadsföringskanalen är det förvånansvärt många som lägger störst fokus på design och layout när det är dags att bygga en ny webb. Inget konstigt med det, alla vill väl ha en snygg webbplats?

Långsiktig investering
En visuellt tilltalande webbplats är inte oviktigt, men att fatta sina beslut på magkänsla och personliga åsikter leder inte till en vinstdrivande webbplats som skapar engagemang och konverteringar. Låt inte webbutvecklingsprojektet slentrianmässigt löpa genom budgetering, design, utveckling, lansering – klart. Lägg lite mer energi och kärlek på er viktigaste marknadsföringskanal. Sitt inte ner och scrolla belåtet när den nya webbplatsen är lanserad. Det är nu det viktigaste arbetet börjar. En webbplats kräver kontinuerlig optimering och ständig förbättring för att prestera bra. Investera långsiktigt i er webbplats, låt den inte blöda pengar utan snarare bli en källa till intäkter för företaget.

Basera beslut på analys av sökbeteendet
Det borde vara en självklarhet att bygga webbplatser utifrån målgruppens sökbeteende. Hur tar man då reda på hur de potentiella besökarnas sökbeteende ser ut? På SEO DESIGN analyserar vi trafiken på webbplatsen, vi tittar på hur sökmönstret ser ut hos de som landar på webbplatsen, vilka sökfraser används och hur ser relevansen ut för dessa sökord på webbplatsen? Motsvarar webbplatsens innehåll de frågor som användarna vill ha svar på? Vi har tidigare skrivit om modellen STDC, See, Think, Do, Care som vi använder oss av i våra sök- och målgruppsanalyser för att identifiera sökord och innehåll som anpassas efter användarens intention med sitt sök.

Säkerställ att er webbyrå har kunskap om SEO
Att bortse från vikten av Sökmotoroptimering när en ny webbplats byggs kan kosta företaget många webbplatsbesökare som i sin tur leder till färre leads och minskade intäkter. Som marknadschef eller webbansvarig är det viktigt att komma ihåg att fler faktorer utöver en attraktiv sajt, är viktiga för att webbplatsen ska generera lönsam trafik. Om er webbyrå saknar den SEO-kompetens som krävs, för att designa och utveckla en webbplats, som har ett helhetstänk kring sökmotoroptimering som en röd tråd genom hela projektet då ska ni överlåta SEO-arbetet till en extern partner.

Hjälp med att bygga webb eller sökmotoroptimera en befintlig?