94 % internetanvändare i Sverige

13 december, 2021 Svenskarnas internetvanor 2021
Nyligen släppte Internetstiftelsen sin årliga undersökning över svenskarnas digitala vanor, mycket som framgick kändes väntat men en del insikter förvånade och kanske till och med förfärade. Vi har plockat ut det som vi finner mest intressant.

Internetanvändandet idag
Sett till hela befolkningen i Sverige använder 9 av 10 internet varje dag. Var femte som är i en relation idag träffade sin partner på nätet och mobilen är den uppkopplade enhet som används mest. Nästan alla internetanvändare har använt e-tjänster det senaste året (96%). De 4 procent som inte har använt e-tjänster hör till den äldre åldersgruppen.

 • 9 av 10 använder internet varje dag
 • År 2021 använder 94 % av befolkningen (från 16 år och uppåt) internet. För tio år sedan var siffran 86 %
 • Bland de som är födda på 50-talet är 96 % dagliga användare
 • Bland de som är födda på 40-talet är 83 % dagliga användare
 • Bland de som är födda på 20- och 30-talet är 57 % dagliga användare
 • Bland de som är 76+ uppger över hälften (51 %) att de är sällan- eller ickeanvändare

Sociala medier
Nästan alla internetanvändare är också användare av sociala medier (95%). I nedan statistik är barn från 8 år inkluderade. De största medierna är Facebook, Instagram och Youtube. I yngre ålder är Snapchat och Tiktok viktigare. Vi ser i nedan statistik att många finner annonserade artiklar läsvärda och det visar på att digital annonsering verkligen fungerar. En av de allra största fördelarna med att annonsera online är att personerna du vill nå, faktiskt är mottagliga och intresserade av just ditt erbjudande. Med digital annonsering kan vi precisera målgruppen och inrikta annonserna mot en mycket specifik målgrupp, vilket inte är möjligt för traditionell media.

 • Personer födda på 90-talet är de som använder sociala medier allra mest
 • Mer än hälften av Youtube-användarna har använt Youtube för att titta på instruktionsfilmer
 • Tiktok används mest av personer födda på 00-talet
 • Mer än hälften av alla tjänstemän har använt LinkedIn det senaste året
 • 7 av 10 har börjat läsa ett inlägg på sociala medier eller en artikel på nätet som de sedan upptäcker är en annons

E-handeln
Under de två åren som vi levt med en pandemi har e-handeln exploderat. Bland de som är 16 år eller äldre uppger 89 procent att de e-handlar. Om vi enbart ser till internetanvändarna så svarar 94 procent att de e-handlar.

 • Fler stadsbor än landsbygdsbor e-handlar
 • Färre födda utanför Sverige handlar på nätet jämfört med genomsnittet
 • Nära 2 av 3 pensionärer e-handlar år 2021
 • E-handeln hade en tillväxt på rekordhöga 40 procent under pandemiåret 2020, jämfört med 2019. Enligt Postnord motsvarar ökningen 35 miljarder kronor, hela 2012 års totala e-handelsomsättning i Sverige.

Digitala enheter
De flesta använder internet via sin smarta mobil. Drygt 9 av 10 använder en smart mobil (smartphone) regelbundet, 8 av 10 en dator och knappt 4 av 10 en surfplatta. Nedan ser vi att fler väljer att ansluta sina hem till röststyrda högtalare. Det innebär att det blir allt viktigare att SEO-optimera sin webbplats för röst sök.

 • 7 av 10 har minst en uppkopplad pryl (ej dator, mobiltelefon eller surfplatta) med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, vilket gör att det kan styras via internet
 • På fjärde plats på listan över uppkopplade prylar i hemmet hamnar en röststyrd högtalare, till exempel Google Home och Alexa, som finns i var sjätte hushåll

Digitaliseringens baksida
Vi har hört på nyheterna med jämna mellanrum om hur bedrägerier via sociala medier och digitala e-tjänster ökar. Oron för att bli utsatt för bedrägerier via nätet är utbredd. Det finns också en oro över fake news som sprids via nätet och en rädsla för att bli utsatt för näthat och kränkningar. Många väljer att inte använda digitala samhällstjänster trots att de kan, just för att de har en misstro mot digitaliseringen.

 • Hälften av alla som har betalat något på nätet känner sig osäkra eller otrygga vid betalning
 • 4 av 10 uppger att de har blivit utsatta för bedrägeriförsök på nätet under det senaste året
 • Kvinnor känner sig betydligt mer otrygga än män
 • Boende på landsbygd är mer osäkra vid betalning än de i storstäder
 • De yngre och de studerande som betalar något på nätet är mer osäkra än pensionärerna
 • Var tionde som har någon funktionsvariation har blivit utsatt för näthat och kränkningar det senaste året

Digitalt utanförskap
Nära 2 av 3 pensionärer e-handlar men var femte pensionär använder inte internet alls. Klyftan är tydlig bland Sveriges internetanvändare och risken för ett digitalt utanförskap hos de som inte kan eller vill anpassa sig till digitaliseringen är stor. Det är framförallt de äldsta i vårt samhälle som inte använder internet.

 • Var tredje som är 76 år eller äldre uppger att de inte använder internet
 • I nästa åldersintervall 66–75 år har andelen icke-användare minskat betydligt då endast var tionde inte använder internet
 • 6 procent av befolkningen är i ett digitalt utanförskap då de inte använder internet

Hur sammanfattar vi de här nya insikterna som internetstiftelsens undersökning ger oss? Internetanvändarna blir allt fler och kryper lägre ner i åldrarna men även högre upp, sociala medier hör till vår vardag, e-handeln slår rekord och fler väljer att röststyra sina hem. Vi ser också att säkerhet på internet blir en allt viktigare faktor då många upplever en oro och otrygghet på nätet. De som inte vill eller kan anpassa sig till vårt nya digitala klimat riskerar att hamna i ett utanförskap då fler och fler samhällstjänster kräver att man är uppkopplad och kan hantera digitala samhällstjänster.

Kan vi hjälpa ditt företag att sticka ut och synas för de potentiella kunder som finns bland alla 94 % svenska internetanvändare?

Ja tack!